+48 668050670 info@tgenvironment.com

GREEN ADDITIVE SYSTEM - DODATKI DO HYDROSIEWU

HYDROSIEW, KONTROLA EROZJI GLEBY, KONTROLA PYLENIA I RETENCJA WODY W GLEBIE

HYDROSIEW i KONTROLA EROZJI

Polimerowy klej do hydrosiewu PAM skleja hydrosiew na glebie i zapobiega erozji. Dodatkowo barwi mulcz na zielono.

RETENCJA WODY

Krzemianowy absorbent – następca hydrożeli, zwiększa pojemność wodną w glebach luźnych i piaszczystych.

KONTROLA PYLENIA

Flokulant, który wiąże lotne cząstki gleby (kurz, pył) i zapobiega pyleniu na drogach gruntowych i placach budowy.

HYDROSIEW i KOTROLA EROZJI

Natryskowe włókna przeciwerozyjne do hydrosiewu. Sklejają mulcz z glebą, chroniąc przed erozją powierzchniową.

ZAPYTANIE O PRODUKTY

12 + 5 =