+48 731985731 info@tgenvironment.com

DODATKI GREEN ADDITIVE SYSTEM

DO HYDROSIEWU, KONTROLI EROZJI GLEBY, KONTROLI PYLENIA I RETENCJI WODY W GLEBIE

HYDROSIEW KONTROLA EROZJI

Polimerowy klej do hydrosiewu PAM skleja hydrosiew na glebie i zapobiega erozji. Dodatkowo barwi mulcz na zielono.
Green PAM

RETENCJA WODY

Krzemianowy absorbent – następca hydrożeli, zwiększa pojemność wodną w glebach luźnych i piaszczystych. 
Green SNP

KONTROLA PYLENIA

Flokulant, który wiąże lotne cząstki gleby (kurz, pył) i zapobiega pyleniu na drogach gruntowych i placach budowy.
Green Floc

HYDROSIEW KOTROLA EROZJI

Natryskowe włókna przeciwerozyjne do hydrosiewu. Sklejają mulcz z glebą, chroniąc przed erozją powierzchniową.
Green FiberPlus

ZAPYTANIE O PRODUKTY

8 + 2 =