+48 731985731 info@tgenvironment.com

Rezultat hydrosiewu

 

Efekty prawidłowego hydrosiewu

Ciepłe i wilgotne warunki pozwalają na szybkie kiełkowanie nasion. Tempo ich wzrostu określa przede wszystkim temperatura podłoża. W sprzyjających warunkach, trawnik może mieć doskonałe wschody i być gotowy do pierwszego koszenia w czasie 3-4 tygodni. Jest możliwe – po spełnieniu pewnych wymagań – by np. boisko piłki nożnej nadawało się do gry po 90 dni od hydrosiewu. Należy pamiętać, że przy niesprzyjających okolicznościach, założenie dobrego trawnika może wymagać wielu miesięcy.

Hydrosiew musi zawierać odpowiednie ilości mulczu, nasion, nawozu i odpowiednich dodatków zapobiegających erozji (jak klej Green PAM) czy stymulatorów wzrostu. Nie zachowując powyższych wymogów, hydrosiew nie uczyni cudów. Będzie bardzo drogim standardowym siewem. Tyle, że za pomocą wody.

Prawidłowo wykonany hydrosiew pozwala na zadarnienie od 3 tygodni od hydrosiewu.

Prawidłowy hydrosiew zapewnia trawnik już w czasie 3 tygodni od obsiania.

 

Różnorodność zastosowań

Prawidłowy hydrosiew pokrywa grunt równą warstwą mulczu.

Wygląd prawidłowego hydrosiewu. Warstwa mulczu na gruncie.

Jak pokazuje dziesięcioletnia praktyka, największym, rynkiem odbiorców na hydrosiew jest budownictwo drogowe. Hydrosiew jest także obecny na wałach rzek i zbiorników wodnych, rekultywacji hałd czy terenów kopalnianych i przemysłowych.

 

Coraz większym odbiorcą usług hydrosiewu są osoby fizyczne – z przydomowymi trawnikami i ogrodami, Nie implikuje to braku zastosowania hydrosiewu w innych zadaniach kształtowania krajobrazu, czy zasiewu pól golfowych.