+48 668050670 info@tgenvironment.com
Krzemianowy, ulepszony hydrożel, polepszający retencję wody. Dla gleb piaszczystych i luźnych.

Preparat poprawiający retencję wody

Krzemianowy preparat – alternatywa hydrożelu – zwiększający chłonności gleby i jej zdolność do magazynowania wody. Nie jest polimerowym superabsorbentem (SAP).

Charakterystyka Green SNP, środka zwiększającego chłonność gleby

Green SNP to preparat doglebowy poprawiający retencję wody przez zwiększenie pojemność wodnej gleby. Opracowany specjalnie dla gleb piaszczystych i przewiewnych. Składa sie z naturalnych krzemianów. Magazynując wodę w glebie i dostarczając ją roślinom polepsza gospodarkę wodna i uniemożliwia wypłukiwanie minerałów. To przedstawiciel następnej – po hydrożelach – generacji absorbentów polepszających obieg wody, lecz pozbawiony jest wad hydrożelu.

Green SNP jest wsparciem prawidłowego utrzymania wilgotności roślin, ograniczając lub wręcz eliminując stres, spowodowany nadmiernym wysuszeniem.

Chcesz wiedzieć więcej o absorbentach?

DOZOWANIE:

W hydrosiewie, przeciętnie 0,75-1,5 kg Green SNP na 1.000 gal (3.800 litrów) zawiesiny, w zależności od warunków glebowych i narażenia na wysychanie.

Dla standardowego wymieszania z glebą na głębokość 5-10 cm rekomendowana jest średnia dawka 1,5 kg/m³ gleby.

Dokładne rekomendacje dotyczące dozowania prześlemy na zapytanie.

Działanie Green SNP:

  • absorbuje wodę grawitacyjną i magazynuje ją w formie dostępnej dla roślin (głównie w zakresie pF* pomiędzy 2,5 do 4,0),
  • łatwo go aplikować, ponieważ jest w formie granulatu i może być rozsiewany tak jak nawozy mineralne, 
  • nie zwięsza swojej objętości tak jak hydrożel. Po pierwszym kontakcie z wodą dzieli się na podstawowe cząstki , które wypełniają pory powietrzne gleby. Oryginalne cząsteczki są tak małe, że 100% materiału, bez żadnych strat, może skutecznie gromadzić wodę w porach powietrznych gleby, 
  • absorbuje wodę natychmiast, więc nawet małe ilości wody, które kapią na glebę, mogą zostać zgromadzone i dostarczone roślinom,
  • utrzymuje odpowiednie napięcie powierzchniowe wody, pozwalając na uwolnienie się wilgoci w stałym tempie, takim jak wysycha otaczająca gleba. Inne produkty poprawiające retencję, oddają wodę bardzo szybko, wskutek zachodzenia zjawisk kapilarnych podczas wysychania gleby,
  • nie powoduje zbyt dużego wysycenia gleby wodą i utrzymuje przestrzeń powietrzną porów, zachowując przewodnictwo hydrauliczne gleby,
  • jest kilkukrotnie trwalszy niż hydrożel i nie rozkłada się pod wpływem promieniownia UV, dzięki czemu powoduje długotrwałe efekty: oszczędności wody, nawozów, głębokie i silne korzenienie.

Zapytanie o Green SNP

7 + 9 =

Green PAM

Klej do hydrosiewu

Green FiberPlus

Włókna do hydrosiewu

Green Floc

Zagęstnik do kontroli pylenia

Green SNP

Produkt zwiększający pojemność wodną gleby

Hydroseed

Biostymulator – nawóz do hydrosiewu

Cellugrün

Mulcz celulozowy do hydrosiewu