+48 668050670 info@tgenvironment.com

 

Po co używamy mulcz w hydrosiewie?

Barwiony mulcz celulozowy do hydrosiewu.Nasiona trawy potrzebują wilgotnego środowiska by prawidłowo wykiełkować i się rozwinąć. Hydrosiew, który aplikuje na glebę mulcz (ściółkę) wymieszany razem z nasionami, redukuje odparowywanie wilgoci z gleby. W początkowej fazie rozwoju nasion, woda potrzebna do ich rozwoju musi początkowo pochodzić z nawadniania albo opadów. Gdy tylko gleba ma prawidłową wilgotność, mulcz (ściółka) pomaga nasionom absorbować wodę z wilgotnego gruntu. Słaby wzrost trawy prawie zawsze jest spowodowany faktem, że nasiona lub rozsady nie otrzymują wystarczającej dawki wody, podczas pewnych krytycznych momentów.

 

Mulcz redukuje erozję

Mulcz z włóknistym układem na glebie (mulcz celulozozowy wymaga włókien zbrojących), pozwala na osiągnięcie znacznych rezultatów w redukcji i zapobieganiu erozji. Zastosowanie odpowiedniej ilości mulczu, razem z polimerem sklejającym mulcz ze sobą i wiążącym hydrosiew z podłożem – polimerowy tackifier (klej do hydrosiewu PAM) – dostarcza opór deszczom. Wodna erozja gleby, spowodowana przez płynące wody opadowe, jest zawsze czynnikiem niekorzystnie wpływającym na zagospodarowywany teren. Mulcz pomaga utrzymać glebę na miejscu i redukuje możliwość wymywania nasion (zwłaszcza na narażonych na erozję skarpach), umożliwiając uzyskanie jednolitego pokrycia trawą. Z tą korzyścią stosowania mulczu wiąże się również fakt zmniejszenia emisji spławianych części gleby czy podglebia.

 

Zadania mulczu:

Hydrosiew - mulcz dostarcza roślinom materiał organiczny.

Mulcz dostarcza roślinom składniki odżywcze.

Hydrosiew - mulcz zapewnia środowisko dla nasion i ocienia warstwę gleby.

Mulcz zapewnia środowisko kiełkowania nasion.

Hydrosiew - warstwa mulczu zapobiega wahaniom temperatury.

Mulcz utrzymuje stałą temperaturę podłoża

Przy stosowaniu PAM, hydrosiew poprawia retencję wody w glebie.

Mulcz związany PAM poprawia retencję wody w glebie.

Hydrosiew - mulcz zapobiega zachwaszczeniu.

Mulcz chroni zasiew przed zachwaszczeniem.