+48 668050670 info@tgenvironment.com

HYDROSIEW

SIEW HYDRAULICZNY ZA POMOCĄ WODY

CZYM JEST HYDROSIEW

Aby przedstawić zastosowania komponentów Green Additive System, niezbędne jest przybliżenie obszarów ich użytku. Podstawowym jest hydrosiew.

Opracowanie zawarte w sekcji HYDROSIEW omawia wszystkie istotne  aspekty tej technologii. Teksty tego działu powstały w 2005 roku i były pierwszą dostępną w internecie, kompleksową informacją na temat nowoczesnych metod hydrosiewu, na której wzoruje się wiele obecnych w sieci polskich artykułów o hydrosiewie i stron wykonawców hydrosiewu.

Hydrosiew, czyli siew hydrauliczny – trochę historii.

Po II wojnie światowej, w Stanach Zjednoczonych, szybki wzrost różnych dziedzin budownictwa, stworzył potrzebę łatwej i skutecznej metody zakładania terenów zieleni, przy budowie nowych dróg i autostrad, oraz zastosowań developerskich. Próbowano różnych sposobów do 1953 roku, kiedy opatentowano pierwszy siewnik hydrauliczny – „hydro-siewnik”. Pierwszy hydrosiew zawierał wodę, nawóz i nasiona, pokrywane później warstwą słomy. W ten sposób zdefiniowano pierwszy siew hydrauliczny lub „hydrosiew„.

Z czasem rozwinięto różne dodatki, jako ściółka dodawaną do mieszaniny w celu polepszenia warunków kiełkowania wysiewanych nasion. Dziś ściółkę – czyli „mulcz” – wytwarza się z celulozy (makulatury, gazet, czy tektury) albo włókien drzewnych.

Hydrosiew – jako amerykańska technologia zaimplementowana do europejskich potrzeb – pojawił się w na naszym kontynencie na początku lat 80-tych.

Zdefiniowane zostały dwa rodzaje siewu hydraulicznego:

  • Generalną definicją hydrosiewu jest siew za pomocą wody, wykonywany za pomocą hydrosiewnika, za pomocą mieszanki zawierającej ściółkę (mulcz), nasiona i nawóz.
  • Odmianą hydrosiewu jest hydromulczowanie, co oznacza ulepszoną metodę hydrosiewu. Hydromulczowanie – na terenach pozbawionych warstwy wegetacyjnej (gabionach, skałach, itp..) – zawiera jako ściółkę dla nasion, dużo większe ilości mulczu wyłącznie z włókien drzewnych lub BFM (Bonded Fiber Matrix, czyli natryskowej włóknistej powłoki przeciwerozyjnej) i inne dodatkowe składniki.

DEFINICJE HYDROSIEWU:

 

HYDROSIEW

(hydroseeding) – to siew hydrauliczny za pomocą wody. Tym sposobem sieje się nie tylko trawy, lecz również wszystkie inne rośliny mające za zadanie pokryć dany obszar zielenią. W procesie hydrosiewu miesza się w zawiesinie wodnej: mulcz (zwykle celulozowy) w ograniczonej ilości, nasiona, nawozy i  chemiczne dodatki przeciwerozyjne. Do mieszania materiału służy hydrosiewnik. Hydrosiew polega na rozpylaniu na glebę przygotowanej w hydrosiewniku mieszanki, za pomocą działka wodnego lub dyszy zamontowanej na elastycznym wężu.

 

HYDROMULCZOWANIE

(hydromulching) – jest to jednoczesny siew i ściółkowanie za pomocą hydrosiewnika. Tym sposobem, pokrywa się dany obszar grubą warstwą ściółki, służącą jako ochrona nasion, warstwa tworzącą im sprzyjające warunki do kiełkowania i jednocześnie jako zabezpieczenia przeciwerozyjne. W procesie hydromulczowania – tak samo jak w hydrosiewie – w zawiesinie wodnej miesza się mulcz (ściółkę), nasiona, nawóz i dodatki chemiczne. Wymieszany materiał, za pomocą działka wodnego lub dyszy zamontowanej na elastycznym wężu, jest rozpylany na glebę. Nazywany czasem hydrosiewem specjalnym , lub z angielska: hydrosiewem „Premium”.

 

MULCZOWANIE

(mulching) – jest to ściółkowanie na sucho, bez nasion. Tym sposobem, pokrywa się dany obszar ściółką, służącą przede wszystkim jako zabezpieczenie przeciwerozyjne. Proces polega na nadmuchiwaniu na glebę zmielonej słomy, za pomocą specjalnych urządzeń.