+48 668050670 info@tgenvironment.com

Erozja wodna (deszczowa) i jej zapobieganie

 

Erozja deszczowa (ablacja deszczowa) jest rodzajem erozji wodnej, której jesteśmy w stanie zapobiec, używając hydraulicznych środków przeciwerozyjnych. W definicji erozja deszczowa oznacza spłukiwanie, wierzchniej, luźnej warstwy gleby przez wody deszczowe.

 

Czy hydrosiew zapobiega erozji?

Jak już zostało opisane w podsumowaniu polskiego rynku hydrosiewu, hydrosiew nie jest „magicznym” sposobem ochrony gruntów przed erozją deszczową. Erozja antropogeniczna gleby występuje zawsze, przy braku dodatków polimerowych PAM, sklejających jej powierzchnię.

W momencie kiedy hydrosiew nie zawiera w swoim składzie komponentu zapobiegającego erozji gleby, niczym nie różni się od zwykłego siewu mechanicznego i nie może być postrzegany jako technologia zabezpieczenia skarp. Od wykonawców otrzymujemy wiele pytań, dlaczego – pomimo hydrosiewu – na skarpach występuje erozja. Odpowiedzią niech będzie proste porównanie:  jeśli wykonany siew bez nasion, to trawa nie wzejdzie, ponieważ fizycznie jej tam nie będzie.  Identycznie jest z hydrosiewem. Jeśli nie będzie zawierał dodatku działającego przeciwerozyjnie, nie ma czym ochronić gruntu przed erozją deszczową na obsianej powierzchni.

 

Polimerowy dodatek przeciwerozyjny Green PAM

Co to jest PAM? PAM to usieciowiony PoliAkrylaMid  – anionowy polimer stworzony przez polimeryzację monomerów akrylamidowych. Środek o bardzo dużej sile elektrochemicznego wiązania cząstek. Używany też szeroko np. jako zagęstnik w przemyśle kosmetycznym, jako flokulant do wody pitnej, czy w sedymentacji osadów ściekowych w oczyszczalniach.

Dzięki bardzo dużej sile wiązania międzycząsteczkowego i bezpieczeństwu dla zdrowia i środowiska, PAM jest jedynym polimerem powszechnie wykorzystywanym do kontroli erozji w rolnictwie.

 

Cechy Green PAM

 • Wzmacnia spójność gleby przez związanie luźnych cząsteczek;
 • Zachowuje szorstkość powierzchni gleby;
 • Nieznacznie zwiększa lepkość gleby, zmniejszając dystans między jej cząsteczkami;
 • Flokuluje zawiesiny, co ogranicza transport osadów;
 • Zachowuje ciągłość wszystkie porów glebowych i zwiększa infiltrację wody:
  • 15 % na gruntach pylastych
  • 50 % na glinie.
USDA - kontrola erozji. Ograniczenie wymywania gleby dzięki flokulacji osadu (cząstek gleby) w wodzie z użyciem poliakrylamidu PAM.

Flokulacja osadów dzięki PAM

Jedna z fukcji kontroli erozji Green PAM to ograniczenie wymywania gleby podczas opadów, przez flokulację cząsteczek gleby. W wodzie brak jest luźnych cząsteczek (osadu), które mogłyby zostać wymyte.

Poniższe zdjęcia ilustrują cechę flokulacji, na przykładzie wody z PAM i bez PAM na glebie.

Erozja deszczowa

Spływająca woda niesie ze sobą drobinki gleby wymyte z powierzchni ziemi.

Brak kontroli erozji. Erozja występuje po opadach. Zerodowana gleba jako zawiesina spływa z wodą .

Przykład ablacji deszczowej, kiedy cząsteczki gleby (w formie zawiesiny) spływają z wodą.

Kontrola erozji

Zaaplikowany powierzchniowo PAM, wiąże spławialne cząstki gleby i zapobiega jej wymywaniu.

Przykład kontroli erozji przez zastosowanie PAM do flokulacji osadów gleby w wodzie. Erozja nie występuje.

Kontrola erozji przez zastosowanie PAM. Zawiesina jest związana z glebą. Spływająca woda jest czysta. Brak erozji.

Prosty test gleby na erozję badający flokulację cząstek spławialnych gleby, który można wykonać na budowie.

Prosty test na erozję – rozpuszczenie gleby w wodzie pozwala na dobór dawki PAM dla całkowitej flokulacji spławialnych cząstek.

 

Test na podatność gleby na erozję

Prosty test podatności gleby na erozję. Można go (powinno się) wykonać na każdej budowie. Nie trzeba do tego labolatorium. Wystarczy w szklance wymieszać trochę gleby i wykorzystując PAM sprawdzić zawartość cząstek spławialnych, które na pewno ulegną erozji. Dobór właściwej dawki PAM w 99% zapobiega powierzchniowej erozji deszczowej.

Bibliografia:
 • Sojka, R.E., and R.D. Lentz. 1996. Polyacrylamide for furrow-irrigation erosion control. Irrig. J. 46:8-11.
 • Sojka, R.E., Bjorneberg, D.L., Entry, J.A., Lentz, R.D., Orts, W.J. 2007. Polyacrylamide (PAM) in agriculture and environmental land management. Advances in Agronomy. 92:75-162.
 • Soil Scientists Research: USDA-Agricultural Research Service, Northwest Irrigation and Soils Research Laboratory, 3793 N. 3600 E. Kimberly, ID 83341.