+48 668050670 info@tgenvironment.com

Klej do hydrosiewu (tackifier)

 

Hydrosiew wymaga kleju odpornego na erozję.

Klej do hydrosiewu  – tackifier (po Polsku zagęstnik) służy do sklejania składników hydrosiewu ze sobą i z glebą. Zagęszcza i poprawia reologię zaczynu wodnego w zbiorniku hydrosiewnika. Po wyschnięciu tworzy wodoprzepuszczalną „błonę” zapobiegającą wymywaniu cząsteczek gleby i składników które umieścił tam hydrosiew.
Klej ma także za zadanie uczynić śliskim składniki mieszanych w zbiorniku hydrosiewnika – mulczu i nasion. Polepsza to osiągi hydrosiewnika, przedłuża jego żywotność i zwiększa wydajność siewu zapobiegając blokowaniu się materiału w instalacji siewnika. 

 

Właściwości fizyczne:

● wiąże składniki zaczynu (zawiesiny) hydrosiewu;
● wiąże powierzchnię gleby;
● poprawia początkową kleistość zawiesiny hydrosiewu do podłoża;

Najczęściej spotykanymi zagęstnikami (tackifer’ami) są mieszanki oparte na gumie guar, lub polimerach (PAM):

 

Klej do hydrosiewu: „PAM” 


PAM to wodorozpuszczalny polimer wiążący elektrochemicznie glebę z mieszanką hydrosiewu. Jest jedynym (chemicznym) produktem działającym jako klej, jako substancja śliska i medium zabezpieczające przed erozją. Więcej informacji jest tutaj.(link)

Hydrosiew zabezpieczającący przed erozją tereny płaskie i średnie skarpy wymaga dawkowania: 7-10 kg/ha


Polimerowy klej / zagęstnik do hydrosiewu. Produkt kontroli erozji gleby.

Polimerowy klej / zagęstnik do hydrosiewu. Zabezpiecza przed erozją.


 

 

Klej do hydrosiewu: GUAR

Organiczne zagęstniki oparte są na gumie guar (grupa polisaharydów). Hydrosiew stosował je zanim opracowano polimery. Przez wiele lat były w USA najpopularniejszymi produktami do hydrosiewu. Są zupełnie wypierane są przez PAM, ponieważ wymagają użycia dużych ilości i nie są w stanie zapobiegać erozji wodnej tak, jak polimerowy zagęstnik.

Normalne dawkowanie na zwykłych terenach i łagodnych skarpach: 40-45 kg/ha.

Organiczny klej / zagęstnik do hydrosiewu. Guma guar, pochodna polisaharydu.

Organiczny klej / zagęstnik do hydrosiewu. Nie chroni przed erozją.