+48 668050670 info@tgenvironment.com

Mechanizm ochrony przed erozją wietrzną – kontrola pylenia.

 

Pył / kurz powstaje na terenie z którego usunięto roślinności lub wywołany jest mechanicznym ruchem gleby. „Kurz” na potrzeby niniejszego opracowania, zdefiniowany jest jako frakcje pylaste i ilaste gleby [Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych]. Pylaste cząstki gleby poprzez działanie wiatru unoszą się w górę. Najwięcej pyłów zawierają gleby ilaste, suche gliny i ziemie piaskowe. Środki kontroli pylenia zapobiegają ruchowi pyłów przez wiązanie najdrobniejszych – unoszonych przez wiatr – cząstek gleby. Tak więc kontrola pylenia jest ochroną gruntów przed erozją wietrzną (pyleniem).

 

Kontrola pylenia jest niezbędna dla pokrytych pyłem dróg gruntowych.

Przykład drogi gruntowej bez środków kontroli pylenia.

Sposoby kontroli pylenia

W zależności od przyjętej technologii można rozróżnić kilka najczęściej stosowanych na naszych budowach sposobów zapobiegania erozji wietrznej:

  • Na utwardzonych drogach technologicznych czy gruntowych kurz zwykle usuwa się mechanicznie przez zamiatanie.
  • Gleby przeznaczone do zadarnienia przykrywa się przeciwerozyjną mieszaniną hydrosiewu – zaaplikowany Green PAM zapobiega pyleniu.
  • Za pomocą zwykłej wody wiążę się cząsteczki kurzu (powszechne „polewanie” pylących dróg i placów budowy).

Do zastosowania Green Floc wystarczy beczkowóz, opryskiwacz lub polewaczka.

Kontrola pylenia na budowie, za pomocą zwykłego beczkowozu.

 

Alternatywne rozwiązanie zapobiegania pyleniu.

 

Kontrola pylenia za pomocą chemikaliów, jest w Europie stosunkowo nową dziedziną.

Istnieje wiele różnych środków kontroli pylenia, opartych na polimerach winylowych, chlorkach, czy związkach lignosulfonowych (produktach ubocznych przemysłu papierniczego). Są one pomocne w zmniejszeniu w powietrzu ilości stałych cząstek gleby. Istnieją jednak obawy co do ich ostatecznego wpływu na środowisko.  Tak samo jak wiele środków opartych na olejach, czy odpadach solankowych, stosowanych ze względu na dostępność i brak wiedzy oraz troski o oddziaływania na środowisko.

Stany zjednoczone, stosujące od 1960 obowiązkową ochronę gruntów przed erozją wietrzną (pyleniem), mają w tej materii znacznie większe doświadczenia, choć większa część powszechnie stosowanych tam substancji wiążących cząsteczki  pyłów, jest w Europie zabroniona ze względu na przepisy ochrony środowiska.

 

Kontrola pylenia za pomocą Green Floc

Środek ochrony przed pyleniem o nazwie Green Floc oparty jest mieszance polimerów, z których jeden to PAM, (związujący lotne frakcje gleby również w kontroli erozji wodnej gleby). Green Floc jest bezbarwny, bezzapachowy i  obojętny dla środowiska.

Polewaczka aplikująca Green Floc wymieszany z woda to skuteczna kontrola pylenia na budowie.

Kontrola pylenia na budowie zwykłą polewaczką z roztworem Green Floc.

 

 Ze względu na zawartość substancji czynnych, do kontroli pylenia opracowano dwie odmiany Green Floc:

Green Floc-wet

Środek wodorozcieńczalny, który można stosować na mokro, do użytku w popularnych na budowach polewaczkach (opryskiwaczach rolniczych), beczkowozach, lub za pomocą hydrosiewnika. Dedykowany do likwidacji kurzu wywołanego najdrobniejszymi frakcjami gleby: iłami i pyłami.

Aplikacja Green Floc na mokro, polega na rozmieszaniu odpowiedniej dawki środka w zbiorniku polewaczki / cysterny / opryskiwacza używanych do polewania woda kurzącej się powierzchni. Dla pylących dróg gruntowych (zależnie od  rodzaju i natężenia ruchu budowlanego) wystarczy dawka 100-200 g / 1.000 litrów wody co 3 miesiące.

Dzięki właściwościom polimeru zwiększającym infiltrację wody, Green Floc doskonale wiąże i likwiduje błoto.

 

Green Floc-dry

Środek do stosowania na sucho, rozsiewany ręcznie, lub mechanicznie na pylistym gruncie. Wiąże powierzchniowo drobne frakcje gleby. Polecany do stabilizacji grubszych frakcji niż iły i pyły, np. frakcji piaskowych.

Stosowanie sproszkowanego Green Floc to rozsianie (rozrzucenie) go na powierzchni wymagającej kontroli pylenia. Jeśli chodzi o zużycie środka, to jest to sposób bardziej kosztowny, lecz poza likwidacją erozji wietrznej (kontrolą pylenia) jednocześnie stabilizuje się wierzchnią warstwę gruntu. Średnie dozowanie dla dróg gruntowych (w zależności od rodzaju powierzchni) pokrytych pyłem to 5-22kg/ha.

Armia USA używa sproszkowanych zagęstników opartych o PAM szczególnie na lądowiskach helikopterów w warunkach polowych tam, gdzie jest utrudnione / niemożliwe zastosowanie sprzętu rozpylającego zawiesinę wodną.

 

Roztwór wodny Green Floc to kontrola pylenia cząstek pyłów i iłu w powietrzu.

Kontrola pylenia pyłu i iłów roztworem Green Floc.

Sproszkowany Green Floc to kontrola pylenia frakcji piasków, pyłu i iłu w powietrzu.

Kontrola pylenia piasku i pyłu rozścielanym Green Floc.

Specyfika kontroli pylenia za pomocą Green Floc

Green Floc jest bardzo skuteczny w ograniczeniu pylenia, ale użytkownicy powinni być świadomi, że jego dozowanie musi być dopasowane do konkretnego rodzaju gleby, czy utwardzonej powierzchni. Green Floc-dry w postaci suchej nadaje się do grubszych frakcji gleby, natomiast Green Floc-wet przewidziany jest wyłącznie do likwidacji drobnego pyłu, a jego siła wiązania frakcji piaskowych (0,5-2mm) będzie mniejsza, niż sproszkowanego odpowiednika.

Stosowanie Green Floc w zbyt dużej dawce na asfaltowych, czy betonowych drogach, nie poprawi jego skuteczności w kontroli pylenia, a wręcz spowoduje niedogodności przez:

  • zbyt długi czas schnięcia środka;
  • nadmiar specyfiku, który związał już cały pył i w osadza się na asfalcie / betonie czyniąc go śliskim po opadach.