+48 668050670 info@tgenvironment.com

Mulcz i jego rodzaje

 

Zgodnie z przedstawioną definicją,  MULCZ (Mulch) – właściwie HYDROMULCZ – to inaczej ściółka (mierzwa), która tworzy sprzyjające warunki kiełkowania nasion. Zwykle wyprodukowana jest z wtórnie przerobionego papieru lub drewna. Makulatura jest mielona a surowiec drzewny jest przetwarzany aż do uzyskania włóknistego materiału. Czasem hydromulcz jest barwiony na kolor zielony dla uzyskania zarówno estetycznego wyglądu wykonanych prac i kontroli grubości mulczu na glebie.

 

MULCZ CELULOZOWY (PAPIEROWY) to najpopularniejszy, ekonomiczny produkt do hydrosiewu. Wykonany jest ze zmielonej czystej celulozy lub makulatury. Dobrze wchłania i zatrzymuje wodę dzięki małej strukturze włókien. Mulcz celulozowy ma krótkie włókna i krótką trwałość. Stosowany bez dodatkowego zbrojenia długimi włóknami syntetycznymi (Green FiberPlus) lub drzewnymi, nie nadaje się jako zabezpieczenia przeciwerozyjne. Jest używany na terenach płaskim i średnio nachylonych skarpach. Odpowiedni do hydrosiewników z mieszaniem hydraulicznym.

Hydrosiew - hydromulcz celulozowy (papierowy).

Hydromulcz celulozowy.

 

Hydrosiew - hydromulcz drzewny (drewniany).

Hydromulcz drzewny.

MULCZ DRZEWNY jest produkowany z poddanych obróbce cieplnej włókien drzewnych. Wolniej niż papier oddaje wilgoć i tworzy na glebie przetrzenną (oddychającą) strukturę. Zawiera długie, regularnie się układające i dlatego też skutecznie chroni średnio i mocno nachylone skarpy przed erozją (pod warunkiem stosowania kleju zapobiegającego erozji jak Green PAM). Odpowiedni wyłącznie do hydrosiewników z mieszaniem mechanicznym, ponieważ mieszanie hydrauliczne nie radzi sobie z gęstym materiałem.

 

MULCZ MIESZANY – celulozowo / drzewny posiada korzyści zarówno papieru jak i włókien drewnianych. Typowy produkt do hydrosiewu. Odpowiedni do terenów płaskich i średnio nachylonych zboczy do wszystkich typów hydrosiewników.

Hydrosiew - hydromulcz mieszany celulozowy (papierowy) z drzewnym.

Hydromulcz mieszany, celulozowy z dodatkiem włókien drzewnych.


Hydrosiew - hydromulcz celulozowy (papierowy), granulowany.

Hydromulcz celulozowy, granulowany.

MULCZ CELULOZOWY GRANULOWANY – oparty jest na mulczu papierowym, który został sprasowany do łatwo rozpuszczalnych w wodzie granulek . Mulcz granulowany ma mniejszą objętość niż luźna celuloza i doskonale nadaje się do małych hydrosiewników z mieszaniem hydraulicznym. Szybki w załadunku, zmniejsza prawdopodobieństwo zatorów w pompie spowodowanych dużą gęstością zawiesiny.

 

 


BONDED FIBER MATRIX (BFM) – natryskowa WŁÓKNOWA MATA PRZESTRZENNA, jest systemem kontroli erozji, gdzie włókna mulczu są związane sobą polimerowym, wodoodpornymi klejem PAM. Tworzy równomierną przestrzenną osłonę przeciwerozyjną, która utrzymuje powierzchnię gleby. BFM stosuje się w celu redukcji erozji na stromych skarpach.

Natryskowa mata przestrzenna BFM chroni hydrosiew przed erozją.

Przeciwerozyjna natryskowa mata przestrzenna BFM.

 


FIBER REINFORCEMENT MATRIX (FRM) – natryskowa WŁÓKNOWA ZBROJONA MATA PRZESTRZENNA to system kontroli erozji zawierający włókna drzewne, dyspersyjne włókna syntetyczne i polimerowe spoiwo. FRM przewidziany jest dla natychmiastowej i efektywnej kontroli erozji w najbardziej wymagających terenach i ekstremalnych warunkach klimatycznych.


Natryskowa zbrojona mata przestrzenna FRM chroni hydrosiew przed erozją na każdej możliwej powierzchni.

Przeciwerozyjna natryskowa zbrojona mata przestrzenna FRM.