+48 668050670 info@tgenvironment.com
Kontrola pylenia / dust contol - polega na sklejaniu pyłów (wiązaniu pylastych cząstek gleby)

Zagęstnik do kontroli pylenia

Green Floc to środek kontroli pylenia, oparty na mieszance polimerów. Związuje powierzchniowo cząsteczki gleby, skutecznie eliminując unoszące się w powietrzu frakcje pylaste i ilaste. Zastosowany na pylące drogi / place gruntowe zabobiega również erozji powierzchniowej i eliminuje błoto. Green Floc jest bezbarwny, bezzapachowy, obojętny dla środowiska. Chcesz wiedzieć więcej?

 Green Floc-dry

Stosowany jako skuteczna kontrola pylenia frakcji piaskowych, pylastych i ilastych gleby. Stabilizator powierzchni gleby, medium przeciwerozyjne i ograniczające błoto na placu budowy. Działa na sucho, jako proszek który nanosi się mechanicznie na pyląca powierzchnię ziemi.

Dozowanie

Zależnie od sposobu użytkowania powierzchni, na kórych dokonywana jest kontrola pylenia (czy jest to plac manewrowy, gruntowa droga technologiczna, miejsca bez ruchu kołowego?), rodzaju powierzchni i miąższości stabilizowanych lotnych warstw gleby, dozowanie waha się między 5-15 kg/ha.

Chcesz wiedzieć więcej o kontoli pylenia?

Green Floc-wet

Zastosowanie roztworu Green Floc-wet to skuteczna kontrola pylenia drobnych frakcji pylastych i ilastych gleby. Działa jako medium przeciwerozyjne, chroniąc powierzchnię ziemi przed erozją deszczową. Zapobiega spływowi zerodowanych mas ziemych do cieków. W odróżnieniu od Green PAM-dry działa wyłącznie powierzchnowo. Aplikowany jest mokro, po rozpuszczeniu w wodzie i naniesieniu na pylącą powierzchnię za pomocą polewaczki, opryskiwacza, czy beczkowozu z pompą. 

Dozowanie

Średnie dawkowanie dla pylących dróg i placów budowy, itp. wynosi między 100-200 g / 1.000 litrów wody co 1-3 miesiące (w zależności czy teren jest użytkowany – jak np. drogi gruntowe, czy tylko zabezpieczony) .

Opakowania

Słoik 300 g.

Zapytanie o Green Floc

2 + 6 =

Green PAM

Klej do hydrosiewu

Green FiberPlus

Włókna do hydrosiewu

Green Floc

Zagęstnik do kontroli pylenia

Green SNP

Produkt zwiększający pojemność wodną gleby

Hydroseed

Biostymulator – nawóz do hydrosiewu

Cellugrün

Mulcz celulozowy do hydrosiewu