+48 668050670 info@tgenvironment.com

Co zawiera hydrosiew?

Zawartość hydrosiewnika.

Zgodnie z definicją, hydrosiew to siew hydrauliczny, wykonywany za pomocą wody. Materiał siewny miesza się w zbiorniku hydrosiewnika, a nastepnie rozpyla na glebę za pomocą działka wodnego lub dyszy zamontowanej na elastycznym wężu. Aby hydrosiew był skuteczny, zawiesina musi zawierać komponenty niezbędne do wykiełkowania nasion i zabezpieczenia obsianego terenu przed erozją.

ZAWIESINA WODNA W ZBIORNIKU HYDROSIEWNIKA (SLURRY) – to woda, mulcz, klej/zagęstnik, nasiona traw, nawóz i dodatki uszlachetniające: modyfikatory chemiczne, włókna przeciwerozyjne, odżywki przyszpieszające kiełkowanie i wzrost traw. Zawiera ona:

  • mulcz – czyli ściółkę (celulozowa, drzewna, lub mieszana), która tworzy ochronną warstwę dla nasion i tworzy nasionom odpowiednie warunki rozwoju;
  • zagęstnik – tackifier (potocznie: „klej do hydrosiewu”), kóry skleja wysianą zawiesinę z glebą. Jednocześnie czyni zawiesinę śliską, ułatwiając hydrosiewnikowi jej mieszanie i wysiew.  Zadanie kleju (tackifier-a) to także zabezpieczenie obsianej powierzchni przed erozją wodną;
  • nasiona;
  • nawóz;
  • ulepszacze / odżywki przyspieszające kiełkowanie.

Podstawowe składniki niezbędne do wykonania hydrosiewu:

 

HYDROSIEWNIK – (HYDROSEEDER®) siewnik służący do mieszania i wysiewania zawiesiny wody, mulczu i dodatków. Hydrosiew odbywa się za pomocą węża, lub działka wodnego.

Hydrosiewniki – ze względu na sposób mieszania – występują w dwóch rodzajach: hydrosiewnik z mieszaniem mechanicznym i hydrosiewnik z hydromieszaniem za pomocą dysz wodnych. Hydrosiewniki z mieszaniem mechanicznym mają możliwość mieszania większej ilości i cięższego mulczu, np. drzewnego, lub maty BFM. Są także dużo droższe od porównywalnych hydrosiewników z hydromieszaniem, kóre mogą mieszać mulcz celulozowy lub celulozowy z dodatkiem max. 20% mulczu drzewnego

   • Hydrosiewnik z mieszaniem mechanicznym – Zawiesina (woda + mulcz, nasiona, dodatki) mieszana jest za pomocą spiralnego, łopatkowego mieszalnika, zamocowanego na poziomej osi. Pompa rozpylająca zawiesinę działa niezależnie od mieszania.
   • Hydrosiewnik z hydromieszaniem za pomocą dysz wodnych – Zawiesina (woda + mulcz, nasiona, dodatki) – podobnie jak w wannach z hydromasażem – mieszana jest za pomocą dysz wodnych. Zawiesina wprawiana jest w ruch wirowy i dzięki temu odbywa się mieszanie. Pompa rozpylająca zawiesinę jest równocześnie używana do jej mieszania i pracuje w 3 pozycjach. Mieszanie, rozpylanie i mieszanie/rozpylanie.

MULCZ / HYDROMULCZ

(MULCH /  HYDROMULCH) – Ściółka. Higroskopijny miękki materiał – dawniej stargana, zgnieciona słoma – np. zmielona celulozowe, lub/i włókna drewniane, rozkładany na powierzchni gleby za pomocą wody. W agrotechnicznej nomenklaturze języka polskiego, mulcz to pewnego rodzaju mierzwa, czyli ściółka zawierająca nawóz i ieorganiczne dodatki zapobiegające erozji gleby.

KLEJ DO HYDROSIEWU/ ZAGĘSTNIK

(TACKIFIER) – Specjalne, biodegradalne polimery, elektrochemicznie związujące mulcz z glebą i smarujące materiały w zbiorniku hydrosiewnika, czyniąc zawiesinę bardziej śliską i tym samym polepszając wydajność rozpylania. Obecnie klej (Tackifier) pomaga także w penetracji wody w glebach o niskiej zawartości składników organicznych. W przeszłości jako dodatki klejące, były używane emulsje bitumiczne, lub (częściowo) przefermentowane osady ściekowe. Obecnie, ze względów ochrony środowiska, ich stosowanie jest zabronione .

WŁÓKNA DO HYDROSIEWU

(FIBER) – To specjalnie powlekane włókna syntetyczne, zwiększających przyleganie mulczu do powierzchni gleby. Dzięki zawartości włókien poliestrowych poprawiających trwałość mechanicznego związania mulczu, hydrosiew przy ulewnych opadach, jest dodatkowo chroniony przed erozją.

BIOSTYMULANTY

(BIOSTYMULANTS) – To dodatki chemiczne, zawierające mieszaninę składników odżywczych i hormonów roślinnych. Pobudzają wcześniejsze kiełkowanie i rozwój korzeni roślin. W przeszłości jako biostymulanty (czy po prostu nawozy) stosowane były przefermentowane osady ściekowe – wycofane z użycia ze względu na ochronę środowiska.

 

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE RETENCJĘ WODY W GLEBIE:

 

HYDROŻEL

(HYDROGEL) – Superabsorbent polimerowy, który jest w stanie zgromadzić wodę w ilości do 500%. Następnie woda uwalniana jest do otoczenia wspierając utrzymanie prawidłowej wilgotności roślin. Ze względu na oddziaływanie hydrożelu wyłącznie na powierzchnię gleby (działa tylko w obszarze wysianej warstwy mulczo) hydrożel jest skutecznie wypierany przez mineralno-polimerowe produktu wnikające w powierzchnię ziemi.

 

GREEN SNP

Absorbent mineralno-polimerowy, który gromadzi wodę w ilości do 200%własnej masy i powoli uwalnia ją w formie przysfajalnej dla korzeni, ograniczając lub wręcz eliminując stres roślin, spowodowany nadmiernym wysuszeniem. Green SNP po uwolnieniu wilgoci i zabsorbowanych substancji odżywczych do systemu korzeniowego, dopełnia je sobie przy kolejnych opadach, czy nawadnianiu.