+48 668050670 info@tgenvironment.com

 

Nawozy stosowane w hydrosiewie

Wszędzie tam gdzie wykonuje się hydrosiew, gleba różni się od siebie.  W dodatku najczęściej hydrosiew służy do obsiewu gruntów  nasypowych, po budowie, na skarpach, w wykopach, na wałach, w miejscach rekultywowanych. Hydrosiewu używamy zakładając trawnik w trudnym terenie, a nie na pierwotnej warstwie urodzajne (wierzchniówce). Zwykle nie jest możliwe wykonanie testów glebowych całego terenu przed hydrosiewem i dlatego najbezpieczniejsze jest użycie nawozów zbilansowanych . Standardowy nawóz startowy ma zwykle analizę NPK w stosunku 1-2-1 albo 1-3-1. Jeśli użyje się zwykłego nawozu 15-30-15, nie popełni się błędu. Każdy wodorozcieńczalny wyważony hydronawóz, np.: 13-13-13, 15-15-15, 10-20-10, 12-18-6 jest dobrym rozwiązaniem.

Czy hydrosiew wymaga specjalistycznego nawozu?

Hydrosiew bardzo dobrze radzi sobie wykorzystując nawozy rolnicze. Wcale nie są wymagane specjalne, ani wodorozpuszczalne nawozy. Wybierając nawóz należy pamiętać, że granulki nawozu nie muszą rozpuścić się w zawiesinie hydrosiewu. Po wysianiu na grunt zostaną zlepione z gruntem i warstwą mulczu zawierająca nasiona (pod warunkiem stosowania odpowiedniego kleju PAM) i tam będą się rozkładać, uwalniając nasionom składniki odżywcze.

Tanie rolnicze nawozy azotowe w formie granulowanej, uwalniają swoje składniki szybciej niż droższe nawozy powolnego rozkładu, lecz nawóz zastosowany do hydrosiewu ma dostarczyć nasionom minerały tylko przez 3-5 tygodni, podczas germinacji (kiełkowania). Dodatkową korzyścią nawozów rolniczych jest zawartość wszystkich niezbędnych składników odżywczych, wymaganych przez trawy.

 

Biostymulanty

W szczególnych przypadkach, kiedy szybkość wzrostu odpowiedniego systemu korzeniowego jest priorytetem – jak w przypadku miejsc narażonych na erozję – można zastosować nawozy ze zwiększoną dawką potasu np.: 16-32-15, 10-27-8, lub biostymulanty zawierające regulatory wzrostu, witaminy, enzymy, nukleotydy, nucleosidy, pigmenty roślinne, porphyrin, glikozyd, kwas huminowy i inne składniki wpływające na komórkowe DNA lub RNA, by przyspieszyć rozwój rośliny.

Gdy tylko trawnik jest założony i prawidłowo się rozwija, do jego utrzymania mogą być używane standartowe nawozy. Nie powinno się używać żadnych środków chwastobójczych podczas operacji hydrosiewu.

Dawkowanie

Na nienawadnianych miejscach standardem jest ok. 200 kg/ha. Nie powinno się przekraczać startowej dawki ok. 300 kg/ha. Przy zasiewie nawadnianych terenów sportowych – pola golfowe, boiska – przeciętną ilością standardowego nawozu startowego jest ok. 600 kg/ha. Oczywiście istnieją wyjątki od powyższych reguł. Mają one zastosowanie przy szczególnych warunkach miejscowych, czy gatunkach traw, a także wtedy, gdy niezbędne jest szybkie stworzenie trawnika a nawóz jest dawkowany na pograniczu spalenia trawy.