+48 668050670 info@tgenvironment.com

Green Additive System

Producent i dostawca technologii wspomagającej zagospodarowanie terenów zieleni:

hydrosiew, kontrola erozji gleby, kontrola pylenia i retencja wody w glebie.

Hydrosiew skarp drogowych i ochrona przed erozją - kontrola erozji gleby za pomocą hydrosiewu.

OCHRONA PRZED EROZJĄ GLEBY

Proponujemy innowacyjne komponenty Green Additive System ograniczające erozję wodną i wietrzną . Podstawowym zastosowaniem produkowanego zagęstnika i włókien PP jest hydrosiew, szczególnie na skarpy drogowe. Jako jedyny na rynku klej do hydrosiewu produkowany jest w kolorze zielonym, barwiącym zawartość hydrosiewnika. Aplikacja kleju Green PAM w połączeniu z włóknami zbrojącymi Green FiberPlus, eliminuje zjawisko powierzchniowej erozji wodnej w 99%.

Kontrola pylenia i ochrona przed erozją - technologia kontroli pylenia gleby wykorzystująca zagęstnik, klej do hydrosiewu PAM.

KONTROLA PYLENIA

Technologia kontroli pylenia wykorzystująca polimer GreenFloc (DustControl), pozwala skutecznie zlikwidować zapylenie powietrza, pochodzące od wzbijającego się kurzu (drobnych, pylastych frakcji gleby) na wszystkich płaszczyznach zastosowań: drogach, budowach, placach, kopalniach, składowiskach, itp… . Doskonale rozpuszcza się w wodzie i do aplikacji nie wymaga specjalnego sprzętu. Wystarczy zwykła „polewaczka”.

Ochrona przed erozją i retencja wody w glebie wykorzystująca mineralno-polimerowy absorbent - alternatywa hydrożelu

RETENCJA WODY W GLEBIE

Green SNP to opatentowany mineralny produkt doglebowy, zwiększający pojemność wodną gleby. Właściwościami wyprzedza superabsorbenty polimerowe. Nie jest hydrożelem. Gromadzi wodę, a później uwalnia ją, utrzymując prawidłową wilgotność roślin, lecz pozbawiony jest większości wad hydrożelu. Cały wolumen pojemności wodnej w Green SNP jest dostępny dla roślin, a jego trwałość kilkakrotnie przewyższa hydrożel, ulegający biodegradacji po 2-3 latach.