+48 731985731 info@tgenvironment.com

Green Additive System

Producent i dostawca technologii wspomagającej zagospodarowanie terenów zieleni:

hydrosiew, kontrola erozji gleby, kontrola pylenia i retencja wody w glebie.

PRODUKTY
Skarpy drogowe - kontrola erozji gleby wykorzystująca hydrosiew

KONTROLA EROZJI GLEBY

Innowacyjne komponenty Green Additive System ograniczające erozję wodną. Podstawowym zastosowaniem jest hydrosiew, szczególnie na skarpy drogowe. Jako jedyny na rynku klej do hydrosiewu produkowany jest w kolorze zielonym, barwiącym zawartość hydrosiewnika. Aplikacja kleju Green PAM w połączeniu z włóknami zbrojącymi Green FiberPlus, pozwala wyeliminować zjawisko powierzchniowej erozji wodnej w 99%.

Kontrola pylenia - technologia kontroli pylenia gleby wykorzystująca PAM.

KONTROLA PYLENIA

Technologia kontroli pylenia wykorzystująca polimer GreenFloc (DustControl), pozwala skutecznie zlikwidować zapylenie powietrza, pochodzące od wzbijającego się kurzu (drobnych, pylastych frakcji gleby) na wszystkich płaszczyznach zastosowań: drogach, budowach, placach, kopalniach, składowiskach, itp… . Doskonale rozpuszcza się w wodzie i do aplikacji nie wymaga specjalnego sprzętu. Wystarczy zwykła „polewaczka”.

Retencja wody w glebie wykorzystująca mineralno-polimerowe absorbenty

RETENCJA WODY

Green SNP to opatentowany mineralny produkt doglebowy, zwiększający pojemność wodną gleby. Właściwościami wyprzedza superabsorbenty polimerowe. Nie jest hydrożelemGromadzi wodę, a później uwalnia ją, utrzymując prawidłową wilgotność roślin, lecz pozbawiony jest większości wad hydrożelu. Cały wolumen pojemności wodnej w Green SNP jest dostępny dla roślin, a jego trwałość kilkakrotnie przewyższa hydrożele, ulegające biodegradacji po 2-3 latach.